کلن وارزون وات دِ پینگ

عضویت در کلن وارزون wtping همیشه دوست داشتین یه سری رفیق باحال داشتین که باهم دیگه وارزون بازی کنین ؟ ما هم مثل شما دنبال چند نفر گیمر باحال هستیم و دلمون نمیخواد با غریبه ها بازی کنیم و تصمیم گرفتیم این کلن رو ایجاد کنیم تا کاربرای وات دِ پینگ کنار هم جمع بشن […]